Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

Thông tin nạp tiền tài khoản

Nạp Tiền qua Sacombank Nạp tiền qua Zalo pay/ Momo
STK: 070070381328 SĐT: 0972926259
CTK: Lâm Phát CTK: Lâm Phát
Nội dung : Tên tài khoản Nội dung : Tên tài khoản
Khuyến mại : 30% Khuyến mại : 30%

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop30%
Total Accounts110
Total Characters190
Total Guilds3

Donate+

CharacterDonate
BoDeoSoAi1,000,000
King1,000,000
Marson700,000
KhungTuBe500,000
QuyKiemSau200,000